ČO JEDNOZNAČNE NEPONÚKAME!!!

(EXKLUZÍVNU ZMLUVU O SPROSTREDKOVANÍ)

 EXKLUZÍVNA vs. NORMÁLNA (chronológia zmluvného vzťahu) - podpis zmluvy - podpis zmluvy - 2000-3000,-€ ISTÁ POKUTA!!! (ak nie PROVÍZIA) - obhliadka nehnuteľností - obhliadka nehnuteľností - vytvorenie foto/video dokumentácie - vytvorenie foto/video dokumentácie - inzercia - inzercia - hľadanie záujemcov dostupnými spôsobmi - hľadanie záujemcov dostupnými spôsobmi - obhliadky so záujemcami - obhliadky so záujemcami - sprostredkovanie ostatných služieb - sprostredkovanie ostatných služieb (geodetických a podobne) (geodetických a podobne) - nájdenie kupca - nájdenie kupca - právny servis - právny servis - PREDAJ - PREDAJ - 2000-3000,-€ PROVÍZIA - 2000-3000,-€ PROVÍZIA - vzdávate sa možnosti predať nehnuteľnosť - môžete sa slobodne rozhodovať o predaji Vašej bez sprostredkovateľa alebo cez iného nehnuteľnosti, predať ju sami, alebo dať šikovnejšieho sprostredkovateľa pod hrozbou príležitosť 10-tim ďalším sprostredkovateľom pokuty - nedostávate za to žiadnu protihodnotu - nič Vás to nestojí - vyhrážajú sa Vám ZMLUVNOU POKUTOU, - nikto sa Vám ničím nevyhráža, RK sa viac RK sa nemusí snažiť, odmenu má istú viac musí snažiť, aby získala odmenu - Vidíte rozdiel??? V ponúkaných službách nie je žiadny rozdiel. Rozdiel je len v tom, či naletíte špekulantom, alebo nenaletíte. - V exkluzívnej zmluve sa len neprimerane vzdávate svojich práv, pričom za to nedostávate žiadnu extra protihodnotu. Inak povedané platíte za nič. Všetky služby až po nájdenie kupca každá seriózna RK poskytuje ako protislužbu za možnosť predávať Vašu nehnuteľnosť!!! Najväčšie nezmysly, ktorými niektoré RK presviedčajú nevedomých klientov, ak ich vôbec presviedčajú inými argumentami ako len, že EXKLUZÍVNA zmluva je JEDINÁ alternatíva: EXKLUZÍVNA ZMLUVA má vraj tieto výhody: - Maklér je schopný maximálne hájiť záujmy klienta (predávajúceho) a je schopný vyjednať najvyššiu možnú predajnú cenu. NEZMYSEL! Má možnosť špekulovať a napríklad dohodnúť sa s kupcom na stlačení ceny, alebo maklér zavádza všetky strany podľa potreby. - Maklér má istotu uskutočnenia obchodnej transakcie, preto venuje maximálnu starostlivosť, čas a financie na propagáciu nehnuteľnosti v rôznych médiách. To vedie k jej rýchlejšiemu predaju. NEZMYSEL! Opak býva skôr pravdou!!! - Maklér prezentuje o nehnuteľnosti pravdivé informácie, garantuje predpredajný, predajný a popredajný servis a usiluje o dosiahnutie najvyššej predajnej ceny. NEZMYSEL! Opak býva skôr pravdou!!! NORMÁLNA ZMLUVA má vraj tieto nevýhody: - Maklér má obmedzené možnosti pre vyjednávanie o najvýhodnejšej predajnej cene. Tým, že je nehnuteľnosť v ponuke viac RK, často musí pristúpiť na "nefér" hru kupujúceho a ostatných RK. NEZMYSEL! Musí sa len viac snažiť, nie haniť iných argumentami o spiknutí! - Maklér nemá istý výsledok (nehnuteľnosť môže byť predaná inou RK), preto do propagácie nehnuteľnosti investuje minimum finančných prostriedkov (obmedzená inzercia). - NEZMYSEL! Opak býva skôr pravdou!!! Každá seriózna RK sa práve v takomto prípade viac snaží!!! - Makléri rôznych RK s cieľom predať nehnuteľnosť často skresľujú informácie o nehnuteľnosti a zámerne znižujú predajnú cenu (neistá výška ceny nehnuteľnosti pri predaji znamená nižšiu dôveryhodnosť pre potenciálneho kupca. - NEZMYSEL! Opak býva skôr pravdou!!! Šmejdi v pozícii exkluzívneho predajcu práve toto robia, lebo im nikto nekonkuruje a neodhaľuje pravdu!!! A najväčší nezmysel na záver.... - Na rovnakých realitných serveroch a magazínoch sa objavujú inzeráty od rôznych RK na rovnakú nehnuteľnosť, ale každý s inými údajmi o cene, veľkosti alebo vybavení. U kupujúceho to vzbudzuje nedôveru a vytvára dojem ťažko predajnej nehnuteľnosti. Kupujúci preto vyčkáva v domnení, že cena bude ešte klesať, alebo získa pocit, že možno o cene licitovať. Táto situácia výrazne znižuje úspešnosť rýchleho predaja nehnuteľnosti a dosiahnutie najvyššej predajnej ceny. - NEZMYSEL! Komu sa Vaša nehnuteľnosť páči, ten si Vás nájde a dohodne sa s Vami. A je úplne normálne, že každý chce o cene ešte jednať. Rozdiely v cene sú len odrazom rôznej výšky provízie pre pre jednotlivé RK. Otázky na makléra, ktorý na Vás vytiahne EXKLUZÍVNU zmluvu. Spravte si radosť a podlomte mu trošku kolená: - Aké nadštandardné služby dostanem oproti neexkluzívnej zmluve? - Aké služby mi poskytnete, ak si nájdem kupujúceho sám? - Akú províziu si bude realitná kancelária účtovať v prípade ak si nájdem kupujúceho sám? - Čo získam za to, že umožním kancelárii predávať nehnuteľnosť exkluzívne? - Prečo si myslíte, že je moja nehnuteľnosť vhodná na exkluzívny predaj? - Koľko uzatvárate exkluzívnych zmlúv v pomere k neexkluzívnym? - Koľko a akých predajov ste mal v nedávnej minulosti? - Kde môžem získať referencie na kanceláriu a konkrétne na vás? Posledná a najlepšia otázka, po ktorej budete na 99,999% počuť len ticho... - Čo získam ak nehnuteľnosť napriek exkluzivite realitná kancelária nepredá? Pochopili ste, kde je pes zakopaný??? - V každom normálnom zmluvnom vzťahu musí byť za každé plnenie poskytnutá nejaká protihodnota. V prípade exkluzívnej zmluvy s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou žiadnu protihodnotu nedostávate. Sprostredkovateľské zmluvy majú totižto charakter spotrebiteľských zmlúv, a preto nesmú obsahovať neprijateľné podmienky, teda podmienky, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Zmluvné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s predpismi na ochranu spotrebiteľa, sú absolútne neplatné, čo znamená, že ich neplatnosť sa nepremlčuje a súd na ňu prihliada automaticky (z úradnej povinnosti). Čo dodať na záver? - Kde sa začína serióznosť a kde sa končí? Na Slovensku je veľa dobrých a serióznych realitných maklérov. Ale v 99% sa serióznosť končí, keď počujete pojem EXKLUZÍVNA ZMLUVA. Môžete kľudne predávať len cez jednu RK, ale nepotrebujete na to exkluzívnu zmluvu.... V prípade, že máte problém s takýmto typom zmluvy, tak sa nám pokojne ozvite. Radi Vám poradíme, ako sa brániť.

 

DOMOV

O NÁS

NA ZAČIATOK

Copyright © 2017  ThorServis Consulting, s.r.o. - Všetky práva vyhradené.